روش ارسال تهران

به دو صورت پست پیشتاز و پیک  است به صورت پیش فرض تمام سفارشات با پست پیشتاز و هزینه ثابت 20  هزار تومان  ارسال میشود.
در صورت نیاز مشتری سفارش توسط پیک با هماهنگی تلفنی یا چت سایت برای مشتری ارسال میشود. در صورت ارسال با پیک هزینه ارسال با مشتری است ، بعد از درخواست پیک هزینه پرداختی پست کسر و باقیمانده هزینه پیک از مشتری دریافت میشود.

روش ارسال شهرهای غیر از تهران

تمامی سفارشات شهرهای غیر از تهران با پست پیشتاز و مبلغ ثابت 20 هزار تومان ارسال میشوند