در حال نمایش 14 نتیجه

برند آلپسین (Alpecin) در بیلفیلد آلمان و توسط  داروسازی به نام دکتر ولف پایه گذاری شد. بعد ها در زمان جنگ با بریتانیا شرکت دکتر ولف بمب باران شد در نتیجه از هم فروپاشید. در آن دوره پسر ولف، دکتر کورت ولف مدیر شرکت پدر بود، او مجبور شد سربازان بریتانیا را درمان کند، همین امر مسبب شروع دوباره این شرکت آرایشی-دارویی شد و محصولات آلپسین تولید شد.